Missie

Wie in deze samenleving heeft er een podium tot zijn of haar beschikking? Wie heeft de mogelijkheid publiekelijk op te treden en wie wordt deze kans geweigerd? Dit is meteen ook een politieke vraag.

Voor HHH is het theater een plek van emancipatie. Mensen en verhalen worden letterlijk in de spotlights gezet. Daarom draagt HHH diversiteit en inclusie een warm hart toe. De scène is het best een afspiegeling van de maatschappij in al haar verscheidenheid.

HHH maakt theatervoorstellingen voor kinderen en volwassenen. Soms met een tekst, dan weer door middel van beeld en beweging. Maar altijd speels, avontuurlijk, brutaal en maatschappelijk geëngageerd.